• Gelders Opleidingsinstituut
  • Willem Pijperstraat 21
  • 6815 AV Arnhem
  • email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • telefoon: 026 - 445 21 49
  • fax: 026 - 443 98 80
  • KvK nr: 9046344
  • BTW: NL.8181.90.565.B.01
  • IBAN: NL22 RABO 01309 44033
  • BIC: RABO NL2U

  

Bezoek ons op Facebook

Algemeen

Het Gelders Opleidingsinstituut verzorgt een groot aantal opleidingen in de uiterlijke verzorging (zie menubalk). Het is ook mogelijk een aantal van deze opleidingen te combineren. Zo kunt u uw kennis zowel verdiepen als verbreden. Wilt u meer weten? Wij geven u graag persoonlijk advies.

Wettelijke erkenning

De opleidingen (allround) schoonheidsspecialist en (medisch) pedicure van het Gelders Opleidingsinstituut vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit betekent dat deze opleidingen wettelijk zijn erkend. Zij staan dan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Dit geeft u de garantie van een betrouwbare opleiding. Mocht u vragen hebben over deze erkenning of onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Onderwijsinspectie:   

Rijksinspectiekantoor Utrecht,
Postbus 2730,
3500 GS Utrecht
tel. 088-6696000.

Om erkende opleidingen te mogen verzorgen voor de kwalificaties (allround) schoonheidsspecialist en (medisch) pedicure, moet ook het Gelders Opleidingsinstituut aan alle eisen voldoen die door de minister van Onderwijs zijn gesteld. Een van de eisen is ingeschreven staan in het CREBO (Centraal Register Beroeps Opleidingen). Alleen de in dit register ingeschreven instituten mogen opleidingen voor de erkende gekwalificeerde opleidingen (MBO) geven. Uiteraard staat het Gelders Opleidingsinstituut in het CREBO ingeschreven, en is dus gerechtigd om de door het Ministerie erkende diploma's uit te reiken.

Vakorganisaties

Het Gelders Opleidingsinstituut is aangesloten bij de branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging), VOUV (Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke Verzorging), VOVN (Vereniging Opleidingen Visagie Nederland), NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) en de Geschillencommissie Particulier Onderwijs.

Daarnaast is het Gelders Opleidingsinstituut aangesloten bij de branchevereniging NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van de NRTO. Dit betekent dat wij voldoen aan de door de NRTO opgestelde gedragscode en dat wij de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO hanteren.

Het NRTO-keurmerk  NRTO keurmerk

Het Gelders Opleidingsinstituut bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat het Gelders Opleidingsinstituut voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

Schoolvakanties

De schoolvakanties zijn in het algemeen hetzelfde als die van de middelbare scholen in onze regio (zuid). De exacte data worden op de eerste lesdag bekend gemaakt.

Diversen

Voor alle opleidingen en cursussen geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende belangstelling. Alle prijzen in deze studiegids zijn inclusief BTW. Het lesgeld en de examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Wij staan hiervoor geregistreerd bij het CRKBO. 

Examens

De meeste opleidingen bij het Gelders Opleidingsinstituut worden competentiegericht geëxamineerd. Dit betekent dat cursisten diverse toetsen moeten afleggen, zoals theorietoetsen, praktijktoetsen, assesments, een proeve van bekwaamheid en een portfoliobeoordeling. Al deze toetsvormen vallen onder het begrip examen (zie ook artikel 1 van de algemene voorwaarden). Alle officiële examens zullen apart in rekening worden gebracht. Op dit moment zijn de kosten en het aantal examens per opleiding nog niet volledig bekend. De diverse examenbureaus hebben deze nog niet bekend gemaakt. Bij de meeste opleidingen legt u als cursist gedurende de opleiding een portfolio aan, dat aan het einde van de opleiding beoordeeld wordt. Uiteraard besteden we tijdens de lessen volop aandacht aan het op de juiste manier aanleggen van een dergelijk portfolio.

Studiebelasting

De studiebelasting (het gemiddelde aantal uren) die bij de opleidingen vermeld staat, is gebaseerd op de gemiddelde cursist met minimaal een VMBO of gelijkwaardige opleiding.